16.01.2022

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Адміністратор сайту crmindex.ru - CRMINDEX LIMITED, ( «Адміністратор») надає необмеженому колу осіб право користуватися послугами сайту crmindex.ru на умовах простої невиключної ліцензії і відповідно до положень цієї Угоди користувача, яка є публічною офертою відповідно до пункту 2 статті 437 ГК РФ.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦІЙ УГОДІ

1.1. «Сайт» - інформаційний ресурс, розташований в загальнодоступній інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» за адресою з доменним ім'ям crmindex.ru, включаючи як існуючі на момент прийняття умов цієї угоди, так і введені в дію в подальшому протягом усього життя ресурсу, піддоменів (піддоменів) зазначеного домену другого рівня, а також всіх комп'ютерних програм, пов'язаних з ресурсом, що забезпечують його функціонування.

1.2. «Адміністратор» - юридична особа, яка є адміністратором доменного імені другого рівня crmindex.ru

1.3. "Пользователь" — любое лицо, использующее сервисы и функционал Сайта. Пользователь вправе пройти процедуру Регистрации для получения дополнительных возможностей использования функционала Сайта, таких, как комментирование или написание отзывов.

1.4. "Автор" — Пользователь, прошедший процедуру Регистрации, размещающий Отзывы на Сайте, и предоставляющий Администратору исключительную лицензию на весь срок действия авторских прав без каких-либо ограничений в отношении написанных отзывов за Вознаграждение, размер которого определён настоящим договором.

1.5. «Рецензія» - твір, створений Творчим Твором Автора, що містить думку і відображення особистого досвіду Автора в результаті використання певного товару або послуги.

1.6. «Коментар» - твір, створений творчим твором Автора, що містить думку і відображення особистого досвіду Автора в результаті прочитання Відгуку, використання певного товару або послуги.

1.7. «Угода користувача» - це угода, яка є публічною офертою, укладена при реєстрації на Сайті між Користувачем і Адміністратором

1.8. «Реєстрація» - процес надання Користувачеві ідентифікаційної інформації та обробки цієї інформації сервісами Сайту, в результаті якого на Сайті створюється Обліковий запис (обліковий запис) Користувача.

1.9. «Обліковий запис» ( «Обліковий запис») - унікальний набір реєстраційних даних Користувача, що зберігаються на Сайті, який є засобом аутентифікації Користувача, необхідним для того, щоб Користувач міг користуватися функціоналом Сайту.

1.10. «Логін» — унікальна назва Облікового запису, визначена Користувачем. Адреса електронної пошти (e-mail) або номер телефону Користувача також можуть бути використані в якості Логіна. Логін відображається поруч з усіма публікаціями Користувача на Сайті у вигляді псевдоніма.

1.11. «Пароль» - секретний набір символів, визначений Користувачем, який служить для того, щоб дозволити Користувачеві використовувати Обліковий запис на Сайті в індивідуальному порядку.

1.12. «Угода» означає цю угоду між Користувачем і Адміністратором Сайту.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Адміністратор пропонує Користувачеві використовувати Сайт на умовах, викладених в цій Угоді користувача.

2.2. Угода користувача вступає в силу з моменту початку використання Користувачем будь-якого функціоналу, наданого Сайтом і діє безстроково.

2.3. Угода користувача може бути змінена Адміністратором без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів в будь-який час в односторонньому порядку.

2.4. Чинна редакція цієї Угоди знаходиться на Сайті за постійною URL-адресою https://crmindex.ru/blog/polzovatelskoe-soglashenie/ 

2.5. Нова редакція Договору набирає чинності та застосовується після його розміщення за адресою, зазначеною в п. 2.4 цього Договору, якщо інше не передбачено положеннями нової редакції.

2.6. Користувач вважається таким, що повністю і беззастережно прийняв умови Угоди в разі вчинення будь-якої з цих дій (неявних дій):

2.6.1. Використання Сайту або окремих його функціональних елементів будь-якими способами, включаючи методи, передбачені чинним законодавством Російської Федерації.

2.6.2. Проходження процедури Реєстрації на Сайті в якості Користувача.

2.7. Акцепт умов Договору можливий тільки в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

2.8. Користувач, який не згоден з умовами Угоди, не має права використовувати Сайт.

2.9. У разі внесення змін до Угоди, з прийняттям яких Користувач не згоден, Користувач не має права продовжувати користуватися Сайтом і зобов'язується припинити будь-яке подальше використання Сайту. Перед використанням Сайту Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами Угоди щоразу, коли має намір використовувати Сайт.

2.10. До цієї Угоди і відносин, що виникають при використанні Сайту між Адміністратором і Користувачем, поширюється законодавство Російської Федерації.

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Для реалізації можливості використання Сайту в повному обсязі необхідна реєстрація Облікового запису (облікового запису) Користувача.

3.2. З метою реєстрації Користувач зобов'язаний:

3.2.1. Надавати повну, достатню і достовірну інформацію про себе з питань, зазначених в реєстраційній формі.
3.2.2. Підтримувати реєстраційні дані в актуальному стані.
 

3.3. Користувачеві забороняється:

3.3.1. Надавати недостовірні реєстраційні дані.

3.3.2. Зареєструвати Рахунок від імені юридичної особи, крім випадків, коли юридична особа офіційно уповноважена на вчинення цих дій від її імені, що підтверджується довіреністю, виданою в установленому законом порядку.

3.3.3. Зареєструвати більше одного Облікового запису (аккаунта) на себе, за винятком випадків, коли реєстрація декількох Облікових записів (акаунтів) дозволена і узгоджена з Адміністрацією для здійснення професійної діяльності Користувача.

3.3.4. Будь-яким чином передавати можливість використання зареєстрованого Облікового запису (рахунку) іншим особам, в тому числі шляхом продажу, оренди або вільного надання, за винятком випадків, коли передача Рахунків (рахунків) погоджена з Адміністрацією для здійснення професійної діяльності Користувача.

3.4. Адміністратор має право відмовити в реєстрації без пояснення причин або видалити / заблокувати Обліковий запис Користувача у випадках недотримання умов цієї Угоди або сумнівів щодо дотримання користувачем цієї Угоди.

3.5. Користувач самостійно визначає Логін і Пароль, при цьому Адміністратор має право встановлювати обмеження на створення Облікового запису (облікового запису) за допомогою певних логінів, а також вимоги до змісту пароля (мінімальний номер і формат, кодування символів, безпеку).

3.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх Логіна і Пароля і не має права передавати ці дані третім особам.

3.7. У разі виявлення Користувачем активності третіх осіб з використанням Логіна і Пароля Користувача або підозри на компрометацію Логіна і Пароля Користувача, він зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністратора шляхом направлення повідомлення на URL-адресу https://crmindex.ru/blog/kontakty.

3.8. Дії, вчинені з використанням Логіна і Пароля Користувача, вважаються вчиненими від імені Користувача до тих пір, поки не буде доведено протилежне, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Адміністратора Сайту про втрату конфіденційності Логіна і Пароля, відповідно до п. 3.7 цієї Угоди.

3.9. Користувач має право самостійно видалити Обліковий запис тільки в тому випадку, коли від імені цього облікового запису не було розміщено жодного відгуку, чернетки і коментаря і відсутня інша активність Користувача на Сайті.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Дотримуватися положень чинного законодавства Російської Федерації, умов Договору.

4.2. Надавати повну, достатню і достовірну інформацію про себе з питань, зазначених в реєстраційній формі. Підтримуйте цю інформацію в актуальному стані.

4.3. Негайно інформувати Адміністратора про несанкціоновані дії третіх осіб, зазначених у п. 3.8 цієї угоди.

4.4. Утримуватися від публікації інформації або інших матеріалів, які:

4.4.1. Його єдиною метою є дискредитація честі, гідності або ділової репутації інших користувачів або третіх осіб;

4.4.2. Утримувати заклики до насильства, сприяти дискримінації людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою;

4.4.3. Порушувати інтелектуальні права Користувачів або третіх осіб;

4.4.4. Будь-яким іншим способом порушувати законодавство Російської Федерації або норми міжнародного права.

4.5. Утримуватися від розміщення посилань на ресурси в інформаційно-телекомунікаційних мережах, що містять інформацію або матеріали, зазначені в п. 4.4 цього договору.

4.6. При обнаружении информации или материалов, указанных в п. 4.4 настоящего соглашения, незамедлительно уведомить об этом Администратора посредством отправки сообщения по URL адресу https://crmindex.ru/blog/kontakty 

4.7. Предоставить ответ и необходимые материалы в течение 30 дней на запрос Администратора для проверки достоверности опубликованной информации и соблюдения условий настоящего соглашения посредством отправки сообщения по URL адресу https://crmindex.ru/blog/kontakty 

4.8. Устранить соответствующие нарушения в течение 30 дней с момента поступления требования и уведомить об этом Администратора посредством отправки сообщения по URL адресу https://crmindex.ru/blog/kontakty 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

5.1. Пользователь не вправе размещать каким-либо образом на Сайте материалы, содержащие неправомерно используемые результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьих лиц.

5.2. При опубликовании на Сайте результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Пользователь, включая Отзывы и Комментарии, он предоставляет Администратору исключительную лицензию на их использование путём воспроизведения (копирования), переработку (изменение, в т.ч. путём модерации), доведение до всеобщего сведения и использование иными способами для целей работы Сайта на весь срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности без каких-либо территориальных или иных пространственных ограничений.

Указанные права предоставляются Пользователем бесплатно. Пользователь обязан самостоятельно нести все расходы, включая расходы на доступ к сети «Интернет» и затраты на телекоммуникационное оборудование, связанные с использованием Сайта в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Удаление или блокировка учётной записи Пользователем самостоятельно или Администратором не означает прекращения действия исключительной лицензии, предоставляемой Пользователем Администратору.

5.3. Адміністратор має право блокувати, переміщати і видаляти без попередження:

5.3.1 Повідомлення та інші матеріали Користувача, що містять інформацію, поширення якої порушує норми чинного законодавства Російської Федерації;

5.3.2. Сообщения и иные материалы Пользователя, содержащие неправомерно используемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

5.3.3. Учётные записи (аккаунты) Пользователей, нарушающих интеллектуальные права Администратора, других Пользователей или третьих лиц.

5.4. Администратор предоставляет Пользователю простую неисключительную лицензию на право использования Сайта и произведений, размещаемых Администратором на сайте посредством воспроизведения (копирования) и доведения до всеобщего сведения с обязательным указанием источника в виде активной гиперссылки.

5.5. Користувач не має права декомпілювати, розбирати, будь-яким чином змінювати код елементів Сайту та/або сервісів, необхідних для функціонування Сайту.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Пользователь использует функционал Сайта на свой страх и риск. Весь функционал предоставляется «как есть» (as is) без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий.

6.2. Автор гарантирует, что Отзывы являются продуктом творческого труда Автора и не содержат результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц.

6.3. Администратор не гарантирует, что работоспособность Сайта будет осуществляться непрерывно, без задержек, сбоев и вся предоставленная информация будет отображаться достоверно. Сохранность пользовательской информации не гарантируется.

6.4. Администратор не гарантирует доступность, точность или достоверность сведений, расположенных на Сайте или на сторонних ресурсах, ссылки на которые присутствуют на Сайте.

6.5. Администратор ни при каких обстоятельствах не может нести ответственность за содержание и негативные последствия использования (в том числе просмотра, сохранения веб-страниц) сторонних ресурсов, ссылки на которые присутствуют на Сайте.

6.6. Администратор не несёт ответственность перед Пользователем за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, в том числе упущенную выгоду, утраченные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта.

6.7. Администратор принимает все меры для соблюдения прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, вместе с тем, поскольку Сайт допускает наличие пользовательского контента, то оперативное удаление информации или материалов, нарушающих интеллектуальные или иные права может быть затруднено.

6.8. По требованию правообладателей результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, неправомерно размещённых или иным образом использованных на Сайте, а также по собственной инициативе при наличии сведений о нарушении интеллектуальных прав, Администратор незамедлительно удаляет размещённые Пользователями материалы, содержащие указанные объекты интеллектуальных прав.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Пользователь вправе:

7.1.1. Использовать Сайт и материалы в рамках предоставленных настоящим Соглашением полномочий.

7.1.2. Размещать на страницах Сайта информацию и материалы, не противоречащую условиям настоящего Соглашения и законодательству Российской Федерации.

7.2. Користувачеві забороняється:

7.2.1. Втручатися в роботу Сайту з метою порушення його нормального функціонування.

7.2.2. Здійснювати масові розсилки повідомлень іншим Користувачам.

7.2.3. Розміщувати на сторінках Сайту інформацію, зазначену в п. 4.4 цієї Угоди.

7.2.4. Використовувати Сайт і матеріали, розміщені на Сайті, поза повноваженнями, наданими цією Угодою або поза рамками функціоналу, для якого він призначений.

7.2.5. Збір та обробка персональних даних інших Користувачів є незаконним.

7.2.6. Использовать размещённые на Сайте Отзывы, в том числе, путём опубликования Отзывов на других сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставлять третьим лицам право использования Отзывов.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністратором (і уповноваженими Адміністратором особами) персональних даних, наданих Користувачем при реєстрації, а також персональних даних, розміщених самостійно Користувачем в будь-якій частині Сайту, в тому числі піддоменах.

8.2. Користувач висловлює свою згоду на обробку персональних даних для наступних цілей:

8.2.1 надання Персональної (таргетованої) реклами Користувачеві.

8.2.2 надання повної, точної та достовірної інформації про Відгуки користувачів.

8.2.3 забезпечення можливості комунікації між Користувачами та вирішення спірних ситуацій між постачальниками товарів/послуг та їх споживачами.

8.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до чинного законодавства Російської Федерації і з метою виконання Адміністратором зобов'язань перед Користувачами щодо використання Сайту і його функціоналу.

8.4. Публікуючи інформацію, що містить персональні дані Користувача в будь-якому розділі Сайту, Користувач дає згоду на її обробку всіма способами, передбаченими чинним законодавством Російської Федерації (включаючи, але не обмежуючись такими способами, як збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних) Адміністратор, а також усвідомлює, що ця інформація може бути в подальшому поширена іншими Користувачами, пошуковими системами, системами автоматичного збору даних та іншими сервісами, незалежно від волі Адміністратора.

8.5. Адміністратор має право запросити у Користувача дані про його прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, а також іншу інформацію виключно з метою встановлення особи Користувача і перевірки достовірності наданої інформації.

8.6. Адміністратор вживає всіх можливих заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

8.7. Політика конфіденційності та обробки персональних даних доступна за URL-https://crmindex.ru/blog/policy .

9. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

9.1. Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламних повідомлень за допомогою електронних повідомлень на електронну пошту, вказану Користувачем при реєстрації.

9.2. Користувач має право відмовитися від отримання рекламних повідомлень за допомогою електронних повідомлень.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Визнання судом окремої частини цього Договору недійсною або такою, що не має юридичної сили, не тягне за собою недійсності інших положень Договору.

10.2. Спори між сторонами підлягають вирішенню в претензійному порядку.

10.3. Строк відповіді на претензію сторони не може перевищувати 30 робочих днів. При відсутності відповіді протягом 30 робочих днів, рахуючи з першого робочого дня, наступного за датою подачі позову за московським часом, претензійний порядок вважається дотриманим.

10.4. У разі неможливості вирішення спору в претензійному порядку спір розглядається в суді за місцезнаходженням Адміністратора.