16.01.2022

Політика конфіденційності та обробки персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006 No 152-ФЗ «Про персональні дані» і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, прийняті компанією CRMINDEX LIMITED (далі - Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://crmindex.ru 

1.3. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Федерального закону від 27 липня 2006 року No 152-ФЗ "Про персональні дані" (далі - "Закон 152-ФЗ"); Постанова Уряду РФ від 01.11.2012 No 1119 "Про затвердження вимог щодо захисту персональних даних при обробці в інформаційних системах персональних даних"; Постанова Уряду РФ від 15 вересня 2008 року No 687 "Про затвердження Положення про особливості обробки персональних даних, що здійснюється без використання засобів автоматизації" та інших застосовних нормативно-правових актів.

1.4. При обробці персональних даних Оператором він дотримується наступних принципів:

1.4.1. законність цілей і методів обробки персональних даних і добросовісність;

1.4.2. відповідність цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

1.4.3. відповідність обсягу та характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям їх обробки;

1.4.4. достовірність персональних даних, їх достатність для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, які є надмірними по відношенню до цілей, заявлених при зборі персональних даних;

1.4.5. неприпустимість об'єднання інформаційних систем персональних даних, створених для несумісних цілей баз даних;

1.4.6. знищення персональних даних після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні;

1.4.7. персональна відповідальність співробітників Компанії за збереження і конфіденційність персональних даних, а також носіїв цієї інформації;

1.4.8. наявність чіткої дозвільної системи доступу співробітників Компанії до документів і баз даних, що містять персональні дані.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою комп'ютерних технологій;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://crmindex.ru ;

2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційні технології та технічні засоби, що забезпечують їх обробку;

2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації право власності персональних даних на конкретного Користувача або іншого суб'єкта персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються із застосуванням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор - особа, зазначена в преамбулі Політики, самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до конкретного або ідентифікованого Користувачеві сайту https://crmindex.ru ;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://crmindex.ru ;

2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі на публікацію персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави державному органу іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних;

2.14. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення - персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надається суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, встановленому ст.10.1 Закону N 152-ФЗ (п. 1.1 ст. 3 Закону No 152-ФЗ).

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.1. Адреса електронної пошти;

3.2. Номер телефону;

3.3. Рік, місяць і дата народження;

3.4. Стать;

3.5. Країна і місто проживання;

3.6. Дата реєстрації на Сайті;

3.7. Професія, зазначена в анкеті;

3.8. Зображення, завантажене на Сайт для отримання аватара.

3.9. Також сайт збирає і обробляє знеособлені дані про відвідувачів (в тому числі файли cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Google Analytics та інших).

3.10. Вищевказані дані знаходяться далі по тексту Політики і об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

 

4.1. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Обробка персональних даних, несумісних з цілями збору персональних даних, не допускається. Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів; надання Користувачеві доступу до послуг, інформації та / або матеріалів, що містяться на сайті.

4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні заходи. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти admin@crmindex.ru з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

 

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені і / або відправлені Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на https://crmindex.ru сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи оператору свої персональні дані, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено зберігання файлів cookie і використання технології JavaScript).

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

 

6.1. Обробка персональних даних здійснюється Компанією з використанням засобів автоматизації, безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом здійснення правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних сторонніх осіб.

6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

6.4. У разі виявлення неточностей в персональних даних Користувач може оновити їх самостійно, направивши Оператору повідомлення на електронну адресу Оператора admin@crmindex.ru з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.5. Термін обробки персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення електронною поштою на адресу електронної пошти оператора admin@crmindex.ru з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

 

7.1. Перед початком транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов'язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, щодо обробки його персональних даних, зв'язавшись з Оператором по електронній пошті admin@crmindex.ru.

8.2. Цей документ буде відображати будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператором. Ця політика діє безстроково, доки її не замінить нова версія.

8.3. Чинна редакція Політики знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://crmindex.ru/blog/policy .